Showing all 14 results

Show sidebar

Băng vệ sinh siêu thấm Abena Abri-Light

90.000/gói

Bộ sản phẩm sản phụ Abena Maternity Pad

125.000/Combo

Tã dán nam giới Abena Man Formula 1 (450ml)

110.000/gói

Tã dán người lớn Abena L1

210.000/gói

Tã dán người lớn Abena M1

186.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex L1

379.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex L1 [gói nhỏ]

65.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex L3

399.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex L3 [gói nhỏ]

70.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex M1

349.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex M1 [gói nhỏ]

60.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex M3

379.000/gói

Tã quần người lớn Abena Abri-Flex M3 [gói nhỏ]

65.000/gói

Tã quần người lớn Abena M0

410.000 320.000/Combo