Showing all 14 results

Show sidebar

Băng lót siêu thấm Abena Light Extra 3 (500ml),( 10 miếng)

90.000/gói

Băng vệ sinh nam Abena man Formula 1 (450ml), (15 miếng)

109.000/gói

Tã dán người lớn Abri Form Premium L1 (2500ml), (10 miếng)

299.000/gói

Tã dán người lớn Abri Form Premium M1 (1400ml), (10 miếng)

269.000/gói

Tã quần người lớn Abena Pants L0 (900ml), ( 14 miếng)

389.000/gói

Tã quần người lớn Abena Pants M0 (900ml), ( 14 miếng)

369.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L1 (1400ml), (14 miếng)

417.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L1 (1400ml), (2 miếng)

69.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L3 (2400ml), (14 miếng)

479.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L3 (2400ml), (2 miếng)

79.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M1(1400ml), (14 miếng)

379.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M1(1400ml), (2 miếng)

59.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M3 (2400ml), (14 miếng)

417.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M3 (2400ml), (2 miếng)

69.000/gói