Showing all 21 results

Show sidebar

Băng lót sản phụ Abena Maternity Pads Premium (800ml), (14 miếng)

125.000/gói

Băng vệ sinh nam Abena man Formula 1 (450ml), (15 miếng)

109.000/gói

Bọt rửa tay Abena Foam Soap (500ml)

229.000/chai

Dầu gội, tắm khô Abena Hair & Body Wash (100ml)

120.000/chai

Dầu gội, tắm khô Abena Hair&Body Wash (200ml)

199.000/chai

Kem trị hăm, đa chức năng Abena Zinc Oinment (100ml)

290.000/tuýp

Kem trị hăm, đa chức năng Abena Zinc Ointment (15ml)

69.000/tuýp

Nước rửa vệ sinh Abena Intimate Care (200ml)

249.000/chai

Tã dán người lớn Abri Form Premium L1 (2500ml), (10 miếng)

299.000/gói

Tã dán người lớn Abri Form Premium L1 (2500ml), (2 miếng)

69.000/gói

Tã dán người lớn Abri Form Premium M1 (1400ml), (10 miếng)

269.000/gói

Tã quần người lớn Abena Pants L0 (900ml), ( 14 miếng)

389.000/gói

Tã quần người lớn Abena Pants M0 (900ml), ( 14 miếng)

369.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L1 (1400ml), (14 miếng)

417.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L1 (1400ml), (2 miếng)

69.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L3 (2400ml), (14 miếng)

479.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium L3 (2400ml), (2 miếng)

79.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M1(1400ml), (14 miếng)

379.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M1(1400ml), (2 miếng)

59.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M3 (2400ml), (14 miếng)

417.000/gói

Tã quần người lớn Abri Flex Premium M3 (2400ml), (2 miếng)

69.000/gói